Tjänster

RISKFÖREBYGGANDE TJÄNSTER

Välj endast de tjänster du behöver.

FreesiCloud

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

 • Arbeta effektivare

  Vi kan inte ersätta dig, men vi kan hjälpa dig arbeta effektivare och lättare med kontroll av byggnadernas omständigheter.

 • Vi identifierar risker i inomhusluften

  Vi lägger märke till saker, som inte du har möjlighet att identifiera vid sidan av ditt arbete.

  Vi identifierar risker i byggnadernas tekniska skick, byggnadsautomationens funktion samt användarnas verksamhet.

 • Vi hjälper till med riskhantering

  Vi rekommenderar åtgärder för att hantera identifierade risker och hjälper dig att övervaka resultaten av dina projekt.

TRE RISKFÖREBYGGANDE TJÄNSTER

Förebygg problem med inomhusluften och inled ett proaktivt underhåll av hela din byggnadsbas.

 • Rapportering av inomhusluften

  De illustrerande rapporterna hjälper dig effektivt planera utvecklingen av inomhusluften i hela din byggnadsbas.

 • Förebyggande rekommendationer

  Vi identifierar risker som utvecklas i byggnadsbasen samt rekommenderar åtgärder för att hantera dem.

 • Projektuppföljning

  Vi hjälper dig uppfölja och säkerställa dina underhållsåtgärders och projektens kvalitativa resultat.

1. INOMHUSLUFTSPARTNER™

Sisäilmakumppani™ är en kostnadseffektiv service, som erbjuder dig ett team av experter inom inomhusluft.

En analytiker, byggnadsingenjör och samt byggtekniskt ingenjör analyserar inomhusluften för dig. Du får regelbundna rapporter gällande inomhusluften, åtgärdsförslag samt projektuppföljning för hela din byggnadsbas.

2. FREESICLOUD™

Genom FREESICLOUD™ verktygen för fastighetsledningen, kontrollerar du enkelt hela byggnadsbasens inomhusluft från ett och samma ställe.

Du kan även utnyttja dina nuförtida informationssystem och exempelvis importera tillgänglig mätningsinformation från gränssnittet av byggnadsautomationen. Vi berikar informationen genom vårt hemliga recept och ändrar den till ett lättläst format.

 • Led inomhusluften effektivt

  Information av hela din byggnadsbas inomhusluft samt verktyg för ledande av inomhusluften var som helst, och när som helst.

 • Utnyttja dina nuvarande system

  Anslut tjänsten till byggnadsautomationen, fastighetsförvaltningen, energikontrollen eller till andra nuvarande system.

 • En modern och informationssäker molntjänst

  Informationen av din inomhusluft står tryggt i en finsk ISO/IEC 27001-certifierad Cinia Lioncloud -molntjänst.

 • Betala endast för användning

  Inskaffa mätpunkter till din byggnadsbas på ett kostandseffektivt och enkelt sätt, utan några investeringar i början.

 • Koncentrera dig på resultaten, inte på apparaterna

  Vi tar hand om utrustningens installation, dataöverföring och tekniskt underhåll så att du kan koncetrera dig på ditt arbete.

 • Fördelar med utvecklande teknik

  När du köper dina mätpunkter som en tjänst, får du den utvecklande teknikens fördelar snabbast ibruk. Vi förnyar din utrustning med jämna mellanrum.

3. MÄTNINGSSERVICE™

Mittalaitepalvelu™ hjälper dig genom en kostandseffektiv service att komplettera de mätpunker som ännu fattas i din byggnadsbas.

Vi hjälper dig välja de mätinstrument du behöver samt tillverkar instrumenten eller handlar in dem via en pålitlig leverantör. Sedan ordnar vi upp informationsflödet, installerar mätarna och tar hand om deras tekniska underhåll.

Ladda ner tekniskt produktkort här.

SE PRISEXEMPEL

Be oss om en offert för dina behov.

 

 
 • Sopimuksen pituus
 • Aloitusmaksu
 • Sisäilmakumppani™
 • CloudControl™
 • Mittalaitepalvelu™
 • Mittapisteitä
 • Suureet

FRÅGOR OCH SVAR

 • Vad ingår i inledningsavgiften?

  Installation av utrustning, kartläggning av möjlig berikande information, uppbyggning av systemet samt en utbildning för bruk.

 • Kan jag förnya avtalet?

  Du kan välja ett automatiskt förnyande avtal och fortsätta använda tjänsten utan avbrott eller tilläggskostnader.

  Ifall du inte vill fortsätta avtalet, kan du informera oss om detta senast 90 dagar förrän avtalsperiodens förnyelse.

 • Vad händer i slutet av avtalet?

  Vi tackar dig för kundförhållandet och avslutar produktionen av tjänsten. Vi samlar upp Mittalaitepalvelu™ -utrustningen kostnadsfritt.

TEAM

Intresserad? Har du

 

Be om kontakt, så ringer vi dig så fort som möjligt.

Vi kommer att behandla din information i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).