Freesi-Sisäilmapalvelun lahjoitus HUS Meilahden toimenpidesiipeen

Freesi-Sisäilmapalvelun lahjoitus HUS Meilahden toimenpidesiipeen

Sisäilmanlaadun asiantuntijayritys IISY on lahjoittanut Freesi-sisäilmapalvelun HUS Meilahden Sairaalan toimenpidesiipeen. Palvelun avulla kerätään tietoa rakennuksen teknisestä toiminnasta ja siellä vallitsevista sisäilmaolosuhteista. Tietoa hyödynnetään osana ennakoivaa teknistä ylläpitoa, jonka avulla voidaan varmistaa rakennuksen toimivan suunnitellulla tavalla ja tuottavan käyttäjille terveelliset, mukavat ja tuottavat sisäilmaolosuhteet.

HUS Tilakeskus ja HUS Kiinteistöt saavat käyttöönsä reaaliaikaisen sisäilmatiedon, säännölliset tekniset sisäilmaraportit, sekä koneoppimisen avulla tuotetut älykkäät hälytykset kehittyvistä riskiolosuhteista, joihin tulee kiinnittää nopeasti huomiota.

Lisäksi SISÄILMAKUMPPANI™ -asiantuntijapalvelun avulla tuotetaan vuodenaikakohtaiset kausityöpajat, joissa syvennytään rakennuksen tekniseen toimintaan, tunnistetaan sisäilmariskejä ja suositellaan toimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden kehittämiseksi. Sen avulla varmistetaan myös toteutettujen säätötoimenpiden, korjausten ja muiden sisäilmaan liittyvien hankkeiden laadullinen onnistuminen.

Reaaliaikaisella sisäilmamittauksilla pyrimme nopeuttamaan rakennuksen järjestelmien poikkeamiin reagointia. Pitkällä tähtäimellä tämä vähentää käyttäjille aiheutuvia sisäilmahaittoja ja pienentää korjaustarvetta.”, toteaa HUS Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Juha Kataja.

Hyväntekeväisyys on arvojemme mukainen ja tärkeä toimintatapa meille. Mielestämme paras keino siihen on tarjota terveellisen sisäilman edellytykset sitä eniten tarvitseville. Kiitos valveutuneille kansalaisille hyvistä kohde-ehdotuksista, joita saimmekin melkein sata kappaletta.”, summaa IISY Oy:n kaupallinen johtaja Jan-Kristian Westerlund.


IISY on suomalainen sisäilmanlaadun asiantuntijayritys, joka on kehittänyt suurissa rakennuskannoissa toimivan ja sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevän Freesi-sisäilmapalvelun. Sen avulla varmistetaan yli 50.000:n suomalaisen sisäilma kouluissa ja päiväkodeissa, sairaaloissa ja hoivakodeissa, sekä työpaikoilla ja kodeissa.

Antti Alaluusua tekoälyasiantuntijaksi

Antti Alaluusua aloitti IISY:n tekoälyasiantuntijana 1.2.2019. Antti on kokenut ammattilainen, joka on erikoistunut data-analytiikan, koneoppimisen ja tiedonlouhinnan palveluihin.

Sisäilmatiedon analysointi ja siitä johtopäätösten ja teknisten toimenpidesuositusten laatiminen on IISY:n ydintoimintaa. Koneoppimisen avulla voidaan havainnoida pienempiä muutoksia ja hienovaraisempia korrelaatioita sisäilmaolosuhteissa, joita asiantuntijoiden on muutoin vaikeaa tunnistaa.


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

IISY ja EnerKey yhteistyöhön – säästämme ihmisiä ja ympäristöä

IISY ja EnerKey yhteistyöhön – säästämme ihmisiä ja ympäristöä

29.01.2019

Energianhallinnan markkinajohtaja EnerKey ja sisäilman laadun asiantuntijayritys IISY ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla kiinteistön energiankulutusdatan yhdistämisen sisäilman laadun kanssa.

Energiapäällikkö ja Sisäilmakumppani -palvelut yhdessä älykkäiden tietojärjestelmien kanssa tuottavat työkalut sisäilmaolosuhteiden ja energianhallinnan johtamiseen. Ensimmäistä kertaa voidaan tehostaa koko kiinteistökannan energiankulutusta ja samalla parantaa rakennusten sisäilmaolosuhteita, kummastakaan tavoitteesta tinkimättä.

Kiinteistöjen hallinnalla on merkittävä vaikutus julkisten ja yksityisten yritysten taloudenpitoon sekä ihmisten hyvinvointiin. 15 % rakennuksista Suomessa on sisäilmaongelmaisia ja 800.000 suomalaista altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa ja hyvällä sisäilmalla voitaisiin välttää 35 % lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.

Sisäilmaolosuhteet ovat energiankäytön lopputuote

Kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoinnilla on energiansäästöjen ja vastuullisuuden ohella tarkoitus myös parantaa kiinteistön olosuhteita. Lämmittäminen, viilentäminen ja ilmanvaihto ovat suurimmat kiinteistöjen energiakulutuksen ja ympäristökuormituksen lähteet. Tämän kuormituksen määrällä on myös suora vaikutus kiinteistöjen sisäilmaan. Hyvä sisäilma mahdollistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat olosuhteet rakennuksen käyttäjille. Ennakoivalla sisäilmatyöllä on tarkoitus aloittaa muutos parempaan jo ennen ihmisten oireilua.

”Yhteistyömme IISYn kanssa tuottaa asiakkaillemme suurta lisäarvoa. Mahdollistamme ensi kertaa kiinteistöjen energiajohtamisen liittämisen sisäilman laadun johtamiseen. Lopputuloksena saamme aikaan vastuullista ja energiatehokasta kiinteistöjen hallintaa sekä tietenkin laadukkaamman sisäilman kiinteistöjen käyttäjille”, toteaa EnerKeyn toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Kiinteistöhallinnan faktoja

  • 15 % rakennuksista Suomessa on sisäilmaongelmaisia.
  • 800 000 suomalaista altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle.
  • Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa.
  • Hyvällä sisäilmalla voitaisiin välttää 35 % lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.
  • Kiinteistöjen ennakoivalla ylläpidolla voidaan säästää 30 % viivästyneeseen korjaamiseen verrattuna.
  • Energian kulutusdatan, kattavan suunnittelun ja energiatehokkuustoimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa jopa 30% kustannussäästöt aiempaan kulutukseen verrattuna.

EnerKey on markkinoiden johtava, ISO 50001 -sertifioitu energiatiedon ja -prosessien hallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmää käyttää noin 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 80 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. https://www.enerkey.com/fi/

IISY on kehittänyt ensimmäisenä Suomessa rakennuskantojen sisäilman johtamiseen tarkoitetun järjestelmän. Järjestelmä ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Järjestelmällä turvataan 30 000 suomalaisen sisäilma kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla ja kodeissa. https://iisy.fi/

Yhteistyö mahdollistaa mittavat vuosittaiset säästöt energiankulutuksessa ja kiinteistöjen teknisessä ylläpidossa, edistää kestävän kehityksen tavoitteita, sekä varmistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat sisäilmaolosuhteet rakennusten käyttäjille.

 

Lahjoita hyvä sisäilma – ehdota meille kohdetta

Annamme lahjaksi sisäilmapalvelun ehdottamaanne kohteeseen

Tänä vuonna IISY Oy lahjoittaa Freesi-sisäilmapalvelun hyväntekeväisyyskohteeseen, joka valitaan yleisön ehdotuksien perusteella. Palvelun kesto määräytyy Facebook-julkaisuun 31.12.2018 mennessä saatujen tykkäyksien lukumäärän perusteella.

1. Tykkää aiheeseen liittyvää Facebook-julkaisuamme
2. Kommentoi Facebook-julkaisuun ehdottamasi kohde ja perustelusi
3. Saa jakaa – mitä enemmän tykkäyksiä, sitä suurempi lahjoitus!

IISY:n Facebook-tilin löydät täältä ja julkaisun tästä linkistä. Mikäli sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit jättää meille ehdotuksen kohteesta kommentoimalla tätä uutista.

Säännöt:
IISY Oy lahjoittaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevän Freesi-sisäilmapalvelun enintään 2.000 m2 suuruiseen rakennukseen tai rakennuksen osaan. IISY:n johtoryhmä valitsee kohteen ehdotusten joukosta ja valintakriteerinä ovat parhaat perustelut.

Palveluun kuuluuvat osat:
1. Mittalaitepalvelu™ – Sisäilmariskejä tunnistavat mittaukset
2. CloudControl™ – Sisäilmahallintajärjestelmä
3. Sisäilmakumppani™ – Asiantuntijatiimin riskianalyysit ja suositukset

Palvelun kesto:
Palvelun kesto määräytyy Facebook-julkaisuun 31.12.2018 mennessä saatujen tykkäysten perusteella seuraavasti.

3 kk – vähimmäiskesto
6 kk – 250 tykkäystä
9 kk – 500 tykkäystä
12 kk – 1.000 tykkäystä


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

IISY palkkaa lisää asiantuntijoita

IISY palkkaa lisää asiantuntijoita

IISY palkkaa data-analyytikon ja rakennusautomaatioinsinöörin. Tule mukaan huipputiimiin ja saavuta urallasi jotain merkittävää!

Lue lisää tehtävistä rekrysivuilta ja ota rohkeasti yhteyttä Antti-Jaakkoon.

Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
antti-jaakko.alanko@iisy.fi
Soita +358406404667


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Freesi-Teesi #3: Sisäilma heikkenee lämmityskauden alussa

Tervehdys ja tervetuloa jouluisen Freesi-Teesin pariin! Tällä kertaa meillä aiheena on suhteellinen ilmankosteus ja sisäilmanlaadun indeksi (IAQ) ja niiden välinen yhteys.

Huomattiin, kun Suomeen saapui kuivaa ilmaa, että kun suhteellinen ilmankosteus lähti laskemaan, niin VOC-yhdisteistä muodostettava sisäilmanlaadun indeksi (IAQ) lähti samaan aikaan nousuun.

Tämä selittyy sillä, että kun huoneilma on kuivaa, niin kosteista rakenteista vesimolekyylien mukana pääsee siirtymään huoneilmaan VOC-yhdisteitä, kun rakenteet sitten kuivuvat sinne.

Ei ole syytä huolestua, näin käy joka vuosi. Hyvää Joulua kaikille!


Ilmiö: Lämmityskauden alussa, ilman viiletessä ja suhteellisen ilmankosteuden laskiessa, sisäilmanlaatu heikkenee hetkellisesti.

Syy: Rakenteiden kuivuessa materiaaleista kulkeutuu vesimolekyylien mukana sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli VOC-yhdisteitä, jotka heikentävät sisäilmanlaatua.

Johtopäätös: Ilmiö on luonnollinen ja sisäilmanlaatu korjaantuu normaalille tasolleen itsestään. Asiasta ei tarvitse huolestua.


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Freesi-Teesi #2: Ylipaineistettu tila

Tänään puhutaan paine-eroista ja ylipaineistuksesta. Joissain tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista ylipaineistaa joko koko rakennus tai osa siitä.

Esimerkiksi eräässä valvomassamme kohteessa oli havaittu sisäilmaongelma. Osa rakennuksesta on jätetty käyttöön ja käyttöön jäävä tila on ylipaineistettu, jotta suljetulta puolelta ei pääse siirtymään epäpuhtauksia käytössä olevaan rakennuksen osaan.

Kuitenkin nopeasti havaittiin, että tämä ei ole toteutunut, vaan likaiselta puolelta pääsi siirtymään epäpuhtauksia käytössä olevaan rakennuksen osaan.

Ratkaisuna tähän ehdotimme tuloilmavirtojen lisäämistä ja tämän järjestelyn onnistumista me valvomme. Palvelun avulla asiakas sai tiedon ylipaineistuksen onnistumisesta sekä varmuuden käytössä olevan rakennuksen osan turvallisesta käytöstä.

Freesi-Teesi #1: Alipaine alapohjaan nähden

Tänään puhutaan paine-eroista rakennuksessa. Kun koneellisesti vaihdetaan ilmaa, voi syntyä tilanne, jossa kiinteistö on alipaineinen tai ylipaineinen. Kumpikaan tilanne ei ole hyvä, tavoitetaso on lähellä nollaa.

Kohteessa, joka on meidän valvonnassa havaittiin, että rakennus on alipaineinen alapohjaan nähden. Syntyy riski, että alapohjassa olevat epäpuhtaudet siirtyvät huoneilmaan aiheuttaen sisäilmaongelmia.

Tähän ratkaisuksi ehdotimme alapohjan koneellista tuuletusta ja alapohjan tiivistystä. Me sitten valvomme, että nämä toimenpiteet ovat onnistuneet.

Hyödyt, joita tästä saatiin olivat, että ennaltaehkäistiin potentiaalinen sisäilmaongelma ja mittadataa analysoimalla varmistuimme kiinteistön oikeasta toiminnasta.

Olosuhde-Demoni auttoi löytämään sisäilmapalvelun suunnan

Olosuhde-Demoni auttoi löytämään sisäilmapalvelun suunnan

IISY:n viiden hengen Dream-Team kokoontui Tammisaareen raikkaassa syyssäässä pohtimaan kuinka tuotamme asiakkaille heidän tarpeitaan vastaavaa lisäarvoa sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Saimme työskennellä todellisessa maisemakonttorissa (ja hyvässä sisäilmassa), kun palasimme jälleen asiakkaalta saamamme arvokkaan kysymyksen äärelle: “Mitä sitten?”.

Tosiaan, “Mitä sitten?” -kysymys sysäsi meidät jo yrityksen alkutaipaleella ajattelemaan minkälaista sisäilmatietoa asiakas tarvitsee ja mitä sen avulla todellisuudessa halutaan saavuttaa. Tarkinkaan mittaustieto ei vielä itsessään riitä, vaan siitä täytyy pystyä luomaan havaintoja, johtopäätöksiä ja laadukkaita toimenpidesuosituksia, jotka auttavat asiakasta ratkaisemaan sisäilmahaasteet.

Lisäksi asiakas haluaa viedä toimenpiteet helposti käytäntöön prosesseina tai toimeksiantoina, omia toimintamallejaan ja järjestelmiään hyödyntäen. Toimenpiteiden laadullinen onnistuminen halutaan myös varmistaa, jotta voidaan vastuullistaa sidosryhmiä muustakin kuin vain budjetista ja aikataulusta.

Niinpä kävimme työhön hyödyntäen Business Model Canvas -menetelmää, jonka varjolla aikuisetkin voivat touhuta Legoilla, magneeteilla ja palikoilla! Lisäarvon tuottamisen osa-alueet eriytettiin toisistaan ja liiketoimintamalleja sekä osaratkaisuja haettiin luovalla tavalla, nykyisiä rakenteita kriittisesti pohtien.

Haasteena oli löytää kustannustehokas ratkaisu, joka toimii rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja joka skaalautuu yksittäisestä rakennuksesta suuriin rakennuskantoihin, sekä vastaa asiakkaiden tarpeisiin luomatta päällekkäisyyksiä nykyisten hyvin toimivien järjestelyiden kanssa. Lisäksi meidän tulisi voida kommunikoida tämä ratkaisu tehokkaasti ja mahdollistaa helppo päätöksenteko ja vaivaton toteutustapa sen käyttöönottoon. Huh huh!

Yön verhon jo laskeutuessa meren ylle, esiin tulivat tähdet ja upeat revontulet. Ja silloin Canvakselle ilmestyi myös pelätty Olosuhde-Demoni!

Revontulien harvinainen esiintyminen Etelässä ei ole sattumasta kiinni. Myöskään Olosuhde-Demonin epätoivottu ja liiankin yleinen vierailu rakennuksessa ei johdu huonosta tuurista. Kummallakin ilmiöllä on loogisia, joskin monimutkaisia syy-seuraussuhteita, joita ymmärtämällä voidaan tietää miksi niitä esiintyy ja ennustaa milloin niitä ilmenee.

Yleensä asiakkaan sisäilmaprosessi, mikäli sellaista ylipäätään on olemassa, keskittyy todettujen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Sisäilmatyö alkaa lähes poikkeuksetta rakennuksen käyttäjän ilmoittaessa huonosta sisäilmasta tai epämukavista olosuhteista. Se on aivan liian myöhään! Haluamme auttaa asiakkaitamme aloittamaan sisäilmatyön jo ennen kuin kalliita rakennevaurioita ehtii syntyä ja ennen kuin rakennuksen käyttäjät joutuvat kärsimään.

IISY:n missioksi on kirkastunut sisäilmaongelmien syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja siten niiden varhaisen ennaltaehkäisyn mahdollistaminen. Palvelumme tunnistaa rakennuskantasi sisäilmariskit, jotta sinä voit taklata ne ajoissa!

Tämän mahdollistamiseksi loimme kolme palvelukokonaisuutta, joista asiakas voi joustavasti valita tarvitsemansa ja joiden avulla voidaan luoda ennaltaehkäisevä sisäilmaprosessi.


Sisäilmakumppani™ on alan kustannustehokkain asiantuntijapalvelu, jonka avulla saat kokonaisen sisäilmatiedon erikoisjoukkueen käyttöösi. Analyytikko, rakennusinsinööri ja talotekniikkainsinööri analysoivat sisäilmatiedon puolestasi ja tuovat rakennuskannassa kehittyvät sisäilmariskit ajoissa tietoosi. Asiantuntijapalvelu skaalautuu CloudControl™ järjestelmän avulla ennennäkemättömän tehokkaasti koko rakennuskantaan.

CloudControl™ kiinteistöjohdon työkaluilla hallitset koko rakennuskantasi sisäilmatietoa yhdestä paikasta. Voit yhdistää käytössäsi olevat tietojärjestelmät ja esimerkiksi tuoda nykyiset mittaustiedot rajapinnalla taloautomaatiosta tai käyttää palvelua yhdessä kiinteistöhallinta- ja energianhallintajärjestelmien kanssa.

Mittalaitepalvelu™ tuottaa täydentävät mittapisteet rakennuskantaasi kustannustehokkaana palveluna. Autamme valitsemaan soveltuvat mittalaitteet ja valmistamme ne itse tai hankimme ne puolestasi, rahoitamme palvelun, järjestämme tiedonsiirron CloudControl™-pilvipalveluun, asennamme laitteet ja huolehdimme niiden teknisestä ylläpidosta.

Mittalaitepalvelu™ vahvistui uusilla antureilla

Mittalaitepalvelu™ vahvistui uusilla antureilla

IISY:n Mittalaitepalvelu™ lanseerasi uusia SigFox- ja Narrowband IoT-verkoissa toimivia langattomia ja paristokäyttöisiä antureita. Ne siirtävät tiedon itsenäisesti CloudControl™-pilvipalveluun ja ne eivät tarvitse toimiakseen keskusyksikköä, kaapelointia tai verkkovirtaa.

Rakenneanturin avulla voidaan työmaavaiheessa ennustaa ja varmistaa betonin kuivumista tehokkaammin ja samalla täyttää helpommin Kuivaketju10-ohjekortin vaatimukset valvonnasta ja dokumentoinnista.

Paine-eroanturin avulla voidaan varmistaa rakennusten painesuhteiden hallinta ja siten ennaltaehkäistä kalliita rakennevauriota sekä käyttäjille epäterveellisiä sisäilmaolosuhteita.

Lataa tekniset tuotekortit


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Sisäilmakumppani™ on kustannustehokas palvelu, jonka avulla saat sisäilmatiedon erikoisjoukkueen käyttöösi. Analyytikko, rakennusinsinööri ja talotekniikkainsinööri analysoivat sisäilmatiedon puolestasi. Saat laadukkaat sisäilmaraportit, toimenpidesuositukset, sekä hankeseurannan säännöllisesti koko rakennuskannastasi.

CloudControl™ kiinteistöjohdon työkaluilla hallitset koko rakennuskantasi sisäilmatietoa yhdestä paikasta. Voit hyödyntää jo käytössäsi olevat tietojärjestelmät ja esimerkiksi tuoda nykyiset mittaustiedot rajapinnalla taloautomaatiosta tai yhdistää palvelun muihin järjestelmiisi.

Mittalaitepalvelu™ auttaa täydentämään puuttuvat mittapisteet rakennuskantaasi kustannustehokkaana palveluna. Autamme valitsemaan tarvittavat mittalaitteet, valmistamme ne tai hankimme ne luotettavilta toimittajilta, järjestämme tiedonsiirron, asennamme ne ja hoidamme niiden ylläpidon.