Energiansäästöjä ja mielenrauhaa tilojen käyttöasteen laskettua COVID19-viruksen takia

Energiansäästöjä ja mielenrauhaa tilojen käyttöasteen laskettua COVID19-viruksen takia

Koronavirustilanteen seurauksena tilantarve ja kiinteistöjen käyttöaste on laskenut noin 50 prosenttia. Tämä tarjoaa kiinteistöjen omistajille mahdollisuuden merkittäviin energiansäästöihin.

Covid19 vaikutus kiinteistön käyttöasteeseen
Kuva esittää tältä vuodelta koronaa edeltävää ja koronan aikaista käyttöastetta ja mediaanilämpötilan kehitystä koulu- ja toimistokiinteistöissä, joissa Freesi on käytössä.

Koronaviruspandemia on muuttanut tapaa käyttää kiinteistöjä ja monet toimitilat sekä koulut seisovat kokonaan käyttämättöminä. Kiinteistöjen ylläpito tulee optimoida uudelleen nykyistä käyttöastetta vastaavalle tasolle esimerkiksi lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. Lisäksi oikeanlaisilla toimilla voidaan edesauttaa viruksen leviämisen ehkäisyä varmistamalla riittävä puhtaanapito ja energiatehokkuus.

Kiinteistöjen ylläpitoa säätämällä syntyy suuret säästöt energiassa ja sitä kautta euroissa. Alta löydät kaksi laskelmaa siitä, minkälaisia säästöjä kiinteistöissä saadaan Freesi-sisäilmapalvelun avulla.

Esimerkkilaskelma koko kiinteistökannasta

Lasketaan esimerkki koko kiinteistökannasta havainnollistamaan mahdollisia säästöjä.

Kiinteistökantaa on yhteensä 1 000 000 m², jonka teoreettinen energiankulutus on 0,63€ /brm² /kk.

Olettamana on, että kiinteistöt ovat 40 prosentin käyttöasteella maaliskuusta elokuuhun. Energiansäästöpotentiaali on 30 prosenttia.

Tavallisesti kiinteistökannan energiakulut ovat 1 000 000 m² * 6 kk * 0,63€/brm²/kk = 3 780 000 euroa. Säästetyt eurot optimoimalla kiinteistön ylläpitoa 0,4 * 0,3 * 3 780 000 € = 453 600 €. Näin ollen Freesin hyötysuhde investoinnille on +182 prosenttia!

Esimerkkilaskelma keskimääräiseen suomalaiseen koulukiinteistöön

Pienemmän mittakaavan esimerkiksi otamme keskimääräisen suomalaisen 3000 neliön koulukiinteistön, jonka teoreettinen energiankulutus on sama 0,63€/brm²/kk.

Käyttöasteena voidaan perustellusti pitää nollaa prosenttia elokuuhun asti. Energiansäästöpotentiaalina edelleen 30 %. Säästettyjä euroja kertyy 3402€. Freesin hyötysuhde investoinnille on +182 prosenttia ja se maksaa itsensä varmasti takaisin.


Haluatko tietää tarkalleen, mitkä ilmanvaihtokoneet voidaan optimoida teidän kiinteistökannastanne? Haluatko saada helppoja energiansäästöjä ja mielenrauhaa?

Laita sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai täytä yhteydenottolomake täällä.


Freesi-sisäilmapalvelun logo

IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa rakennuskannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan ”Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelu on Suomessa saavuttanut markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna. Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, tekoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 80 julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Palvelun piirissä on yli 700 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja sekä suuria asuinrakennuksia.

 

IISY ja EnerKey yhteistyöhön – säästämme ihmisiä ja ympäristöä

IISY ja EnerKey yhteistyöhön – säästämme ihmisiä ja ympäristöä

29.01.2019

Energianhallinnan markkinajohtaja EnerKey ja sisäilman laadun asiantuntijayritys IISY ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla kiinteistön energiankulutusdatan yhdistämisen sisäilman laadun kanssa.

Energiapäällikkö ja Sisäilmakumppani -palvelut yhdessä älykkäiden tietojärjestelmien kanssa tuottavat työkalut sisäilmaolosuhteiden ja energianhallinnan johtamiseen. Ensimmäistä kertaa voidaan tehostaa koko kiinteistökannan energiankulutusta ja samalla parantaa rakennusten sisäilmaolosuhteita, kummastakaan tavoitteesta tinkimättä.

Kiinteistöjen hallinnalla on merkittävä vaikutus julkisten ja yksityisten yritysten taloudenpitoon sekä ihmisten hyvinvointiin. 15 % rakennuksista Suomessa on sisäilmaongelmaisia ja 800.000 suomalaista altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa ja hyvällä sisäilmalla voitaisiin välttää 35 % lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.

Sisäilmaolosuhteet ovat energiankäytön lopputuote

Kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoinnilla on energiansäästöjen ja vastuullisuuden ohella tarkoitus myös parantaa kiinteistön olosuhteita. Lämmittäminen, viilentäminen ja ilmanvaihto ovat suurimmat kiinteistöjen energiakulutuksen ja ympäristökuormituksen lähteet. Tämän kuormituksen määrällä on myös suora vaikutus kiinteistöjen sisäilmaan. Hyvä sisäilma mahdollistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat olosuhteet rakennuksen käyttäjille. Ennakoivalla sisäilmatyöllä on tarkoitus aloittaa muutos parempaan jo ennen ihmisten oireilua.

”Yhteistyömme IISYn kanssa tuottaa asiakkaillemme suurta lisäarvoa. Mahdollistamme ensi kertaa kiinteistöjen energiajohtamisen liittämisen sisäilman laadun johtamiseen. Lopputuloksena saamme aikaan vastuullista ja energiatehokasta kiinteistöjen hallintaa sekä tietenkin laadukkaamman sisäilman kiinteistöjen käyttäjille”, toteaa EnerKeyn toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Kiinteistöhallinnan faktoja

  • 15 % rakennuksista Suomessa on sisäilmaongelmaisia.
  • 800 000 suomalaista altistuu päivittäin huonolle sisäilmalle.
  • Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa.
  • Hyvällä sisäilmalla voitaisiin välttää 35 % lyhytaikaisista sairauspoissaoloista.
  • Kiinteistöjen ennakoivalla ylläpidolla voidaan säästää 30 % viivästyneeseen korjaamiseen verrattuna.
  • Energian kulutusdatan, kattavan suunnittelun ja energiatehokkuustoimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa jopa 30% kustannussäästöt aiempaan kulutukseen verrattuna.

EnerKey on markkinoiden johtava, ISO 50001 -sertifioitu energiatiedon ja -prosessien hallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmää käyttää noin 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 80 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. https://www.enerkey.com/fi/

IISY on kehittänyt ensimmäisenä Suomessa rakennuskantojen sisäilman johtamiseen tarkoitetun järjestelmän. Järjestelmä ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Järjestelmällä turvataan 30 000 suomalaisen sisäilma kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla ja kodeissa. https://iisy.fi/

Yhteistyö mahdollistaa mittavat vuosittaiset säästöt energiankulutuksessa ja kiinteistöjen teknisessä ylläpidossa, edistää kestävän kehityksen tavoitteita, sekä varmistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat sisäilmaolosuhteet rakennusten käyttäjille.