Freesi on Pohjois-Euroopan paras kiinteistöhallinnan teknologiatoimittaja

Freesi on Pohjois-Euroopan paras kiinteistöhallinnan teknologiatoimittaja

Wealth & Finance International tiedottaa kansainvälisiä sijoittajia eri alojen tuoreimmista uutisista ja se julkaisi uusimmassa painoksessaan artikkelin Freesistä, lue suomenkielinen versio alta.

Viime vuosi osoittautui todelliseksi haasteeksi kiinteistöpäälliköille, jotka pyrkivät varmistamaan, että heidän kiinteistönsä täyttävät sisäilman turvallisuusvaatimukset. Freesi tarjoaa ratkaisun, joka voidaan ottaa nopeasti käyttöön suurissakin kiinteistökannoissa. Sisäilmajohtamisen järjestelmänsä, IoT-mittalaitteidensa, riskienhallinta- ja optimointipalvelunsa ja käyttäjäpalautejärjestelmänsä ansiosta Freesin palvelut antavat vuokralaisille ja kiinteistöjohdolle paljon kaivattua mielenrauhaa myllerryksen keskellä.

Freesi on sitoutunut kehittämään tapoja luoda terveempiä rakennuksia, jotka sopivat modernin maailman haasteisiin. Pohjimmiltaan se pyrkii ”terveempiin rakennuksiin ja terveempiin ihmisiin” mahdollistamalla kiinteistöpäälliköiden pääsyn korkealaatuiseen sisäilmajohtamisen järjestelmään, joka voidaan ottaa nopeasti käyttöön avaimet käteen -periaatteella missä tahansa kiinteistössä riippumatta kiinteistön olemassa olevasta tekniikasta. Lisäksi, Freesi on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa alan johtavaksi sisäilmajohtamisen menetelmäksi suurissa kansainvälisissä kiinteistökannoissa.

Freesi yhdistää huippulaadukkaan sisäilmajohtamisen ohjelmiston ja insinööripalveluiden asiantuntemuksen asiakkaan parhaiden mahdollisten sisäilmaolosuhteiden kehittämiseksi; tällaiset asiat parantavat teknisten ja taloudellisten riskien hallintaa, optimoivat rakennustekniikan suorituskykyä ja mahdollistavat kommunikoinnin rakennuksen käyttäjien kanssa.

Kuvakaappaus FreesiCloud-ohjelmistosta

Tämä kaikki voidaan ottaa käyttöön missä tahansa rakennuksen elinkaaren vaiheessa. Olipa kyseessä sitten uudisrakennus tai historiallinen vanha kiinteistö, Freesi voi antaa sille uuden alun, jonka rakennus tarvitsee ollakseen sisäilmastoltaan terveellinen ja viihtyisä vuokralaisille ja rakennuksen käyttäjille. Freesi muuttaa ratkaisevasti sisäilmatiedon lisäarvoksi asiakkailleen ja tekee kiinteistöistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia kaikille.

Tämä tuo sekä kiinteistöjohdolle että vuokralaisille merkittävää mielenrauhaa. Tällä tavalla kiinteistön sisäilmajohtamiseen liittyy etuja, jotka auttavat kiinteistön omistajaa varmistamaan sisäilmastostandardien noudattamisen. He voivat olla varmoja siitä, että he tarjoavat parhaan mahdollisen ympäristön vuokralaisilleen ja minimoivat samalla rakennuksen energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen laajassa mittakaavassa.

Rakentamisen sertifikaateista on tulossa entistä tärkeämpiä energianhallinnan ja käyttäjien terveys- ja turvallisuusstandardien esittämisessä. Freesi voi auttaa asiakkaan kiinteistöä erottumaan joukosta tehden rakennuksesta sisäilmastovallankumouksen edelläkävijän. Viime aikoina Freesi on osallistunut tähän muun muassa sertifioimalla rakennuksia kansainvälisen RESET Air -standardin mukaisesti.

Freesillä on ainutlaatuinen markkina-asema skaalautuvimpana ja toiminnallisimpana sisäilmaratkaisuiden tarjoajana. Siinä tekoäly yhdessä insinööripalveluiden kanssa luovat ennaltaehkäisevää teknistä ylläpitoa, joka pitää kiinteistöt toiminnassa ja kunnossa ja joka tekee Freesistä luotettavan ratkaisun terveellisen ja turvallisen sisäilmaston ylläpitoon. Se jopa auttaa hallitsemaan ilmateitse tapahtuvaa Covid-19-tartuntariskiä varmistamalla kunnollisen ilmanvaihdon kaikkialla toimitiloissa edistyneen CO2- ja paine-eroanalytiikan avulla.

Tehdäkseen ratkaisusta helposti saavutettavan ja yhteensopivan olemassa olevien teknologioiden ja kiinteistöpalveluiden kanssa, Freesi lanseerasi erittäin tervetulleen kumppanikonseptin, joka mahdollistaa saumattoman yhteistyön kiinteistöalan kolmansien osapuolten kanssa.

”Viime aikoina on panostettu entistä enemmän työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä ESG ja CSR -aloitteisiin, joissa sisäilman laadulla on todella suuri merkitys. Colliers kehittää digitaalista tarjontaansa ja meidän SMART-tiimimme pyrkii ottamaan teknologiaa käyttöön toiminnanohjauksen kehittämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi ja liikevoiton kasvattamiseksi. Freesi on yksi ratkaisuistamme, jota on pilotoitu onnistuneesti ja joka luo erittäin tyytyväisiä asiakkaita.” – Tomi Ventovuori, Colliers International, Vice President Office & Retail

Espoon kaupungin ja NCC:n kokemuksia Freesi-sisäilmapalvelusta

Freesin ja NCC:n yhteistyön avulla
varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet

NCC tuottaa Espoon kaupungille elinkaaripalveluita. Osana kaupungin koulujen elinkaarikorjauksia on esimerkiksi Karakallion koululla otettu käyttöön Freesi-sisäilmapalvelu, jolla sisäilman laatua voidaan seurata jatkuvasti ja mahdollisiin muutoksiin päästään puuttumaan yhdessä heti.

Espoon elinkaari-koulukorjausten ensimmäisen korin korjaukset on jo tehty. Kakkoskorin kohteiden, joita ovat Espoonlahden, Karakallion ja Mainingin koulut, elinkaarimalliin sisältyy koulujen peruskorjaus sekä ylläpito yhteensä 25 vuoden ajan. Kiinteistöjen sisäilmaolosuhteita on valittu tarkkailemaan Freesi-sisäilmapalvelu.

– Päätimme ottaa Freesi-anturit käyttöön ihan sillä perusteella, että kiinteistössä epäiltiin olevan sisäilmaongelmia. Epäilyjen tueksi piti saada jotakin totaalista dataa, jotta tietäisimme, mikä tilanne on, kertoo kiinteistöpäällikkö Toni Engman NCC:ltä.

– Freesi tuli siis mukaan kuvioon, jotta tilanne voitaisiin varmistaa. Olemme tilanneet tietynlaisen kiinteistön tietynlaisin palveluin ja olosuhtein. Nyt olemme varmistuneet siitä, että saamme sitä mitä olemme tilanneetkin, painottaa Espoon tilapalveluiden kiinteistöpalvelupäällikkö Leif Ilander.

Skeptisyys on karissut

Ennen Freesi-sisäilmapalvelun käyttöönottoa suhtautui Ilander siihen hieman skeptisesti. Hän epäili, mitä tällainen järjestelmä pystyisi oikeasti todentamaan sisäilma-asioista.

– Täytyy kyllä iloksi todeta, että se skeptisyys on tässä karissut.

Freesi-anturi Espoon koululla

Muutoksiin päästään puuttumaan yhdessä

Tällä hetkellä antureiden avulla mitataan sisäilman lämpötilaa, sisäilman kosteutta ja ilmaan haihtuvien kemiallisten päästöjen määrää.

– Tämän avulla on pystytty todentamaan se, ettei sisäilmaongelmia ole. Jos tilanteeseen tulee muutoksia, pystymme puuttumaan niihin heti, Ilander sanoo.

– Meidän kannaltamme yhteistyö toimii niin Espoon kaupungin kuin Freesin suuntaan mukavasti. Saamme kaivattua dataa ja pääsemme yhdessä viemään asiaa eteenpäin ja oikeaan suuntaan, Engman painottaa.

– Yhteistyömme NCC:n kanssa sujuu ihan moitteettomasti. Mitään ongelmia ei ole ja palvelu on moitteetonta. Kaikki asiakastyytyväisyyskyselyt ja käyttäjiltä saatu suora palaute osoittavat sen, että homma toimii ja heihin ollaan tyytyväisiä, Ilander kiittelee.


IISY on digitaalinen asiantuntijatalo, joka tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevää Freesi-sisäilmapalvelua. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan. Lue lisää iisy.fi/palvelut.

Joel Hollfast Tekniseksi Palvelupäälliköksi

Joel Hollfast aloitti IISY:llä Teknisen Palvelupäällikön roolissa 3.9.2018. Joel on koulutukseltaan Talotekniikan insinööri ja hän on työskennellyt alalla yli seitsemän vuoden ajan. Joel siirtyi IISY:lle Palvelupäällikön tehtävästä Lassila & Tikanoja Oyj:ltä.

Teknisen Palvelupäällikön tehtävänä on luoda IISY:n asiakkaille lisäarvoa tuottamalla Freesi LifeCycle Service -elinkaaripalvelua, jonka avulla asiakkaat saavat rakennus- ja taloteknisesti laadukasta konsultaatiota sisäilman kehittämiseksi. LifeCycle Service on osa Freesi-sisäilmapalvelun kokonaisuutta.


IISY Oy tuottaa Freesi-sisäilmapalvelua, jonka avulla koko kiinteistökannan sisäilmaolosuhteita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja jonka tuottaman tiedon avulla voidaan ohjata talotekniikan toimintaa sisäilman ehdoilla. Palvelu mahdollistaa mukavammat, tuottavammat ja turvallisemmat olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille, sekä ennakoivan ylläpidon tuottamat mittavat kustannussäästöt koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Uusi Tekninen Palvelupäällikkö

IISY:n tekniseen asiakastiimiin on perustettu uusi Teknisen Palvelupäällikön tehtävä.

Teknisen Palvelupäällikön tehtävänä on luoda IISY:n asiakkaille lisäarvoa tuottamalla Freesi LifeCycle Service -elinkaaripalvelua, jonka ansiosta asiakkaat saavat rakennus- ja taloteknisesti laadukasta konsultaatiota sisäilman kehittämiseksi. LifeCycle Service on osa Freesi-sisäilmapalvelun kokonaisuutta.

Tehtävään valittu henkilö esitellään myöhemmin elokuussa ja hän aloittaa uudessa tehtävässä 3.9.2018 alkaen.