PALVELUT SISÄILMAJOHTAMISEEN

Johda kiinteistökantasi sisäilmaa skaalautuvilla ratkaisuillamme.

FREESICLOUD™ pilvipalvelu

Kiinteistöjohdon sisäilmatyökaluilla hallitset koko kiinteistökantasi sisäilmatietoa yhdestä paikasta.

Voit hyödyntää käytössäsi olevat tietojärjestelmät ja esimerkiksi tuoda nykyiset mittaustiedot rajapinnalla taloautomaatiosta.

Rikastamme sisäilmamittaukset salaisella reseptillämme ja autamme sinua olemaan parempi sisäilmajohtaja.

 • Sisäilmajohtajan työkalupakki

  Reaaliaikainen sisäilmatieto, kohderaportit, analyysityökalut ja tapahtumaloki koko kiinteistökannastasi.

 • Sisäilmaindeksin laskenta

  Sisäilmaindeksi on avainluku, jolla varmistat kiinteistökannan sisäilman kehittymisen ja toimenpiteiden onnistumisen.

 • Moderni ja tietoturvallinen pilvipalvelu

  Sisäilmatietosi on turvassa ISO/IEC 27001-sertifioidussa konesalissa ja pääset käyttämään sitä mistä vain ilman ohjelmistoasennuksia.

 • Älykäs sisäilmavalvomo

  Lisäpalvelu: Jatkuvatoiminen poikkeamien tunnistaminen, riskiarviointi, älykkäät hälytykset, sekä työkalu tapahtumanhallintaan.

 • Integraatio kiinteistöjärjestelmiin

  Lisäpalvelu: Integroi rakennusautomaatioon, kiinteistöhallintaan, energianhallintapalveluihin tai muihin järjestelmiisi.

 • Säännölliset sisäilmatyöpajat

  Asiantuntijan järjestämissä työpajoissa saat tekniset toimenpidesuositukset sisäilmariskien hallintaan, olosuhdeoptimointiin ja energiansäästöön. 

 • Hankeseurantapalvelu

  Seuraamme ylläpitotoimenpiteiden ja parannushankkeiden sisäilmavaikutukset, jotta voit vastuullistaa urakoitsijat laatutekijöistä.

 • Ilmanvaihdon palvelualueet

  Lisäpalvelu: Lisäämme veloituksetta IV-palvelualueet mittaussuunnitelmaan, mikäli niistä on piirrustukset. Voimme myös kartoittaa ja piirtää ne lisätyönä.

 • Premium elinkaaripalvelu

  Lisäpalvelu: Sisäilmakumppanin vuosikertomus, sisäilmastoluokituksen toteutumisen sertifikaatti, mittaustiedon lisäarkistointi 10 vuotta ja vientitoiminto.

SISÄILMAKUMPPANI™ asiantuntijapalvelu

Asiantuntijatiimi analysoi kiinteistökannan sisäilmatiedon puolestasi ja toimii teknisen tiimisi jatkeena.

Saat tekniset toimenpidesuositukset sisäilmariskien ennaltaehkäisyyn ja olosuhteiden kausioptimointiin.

Lisäksi asiantuntija seuraa toimenpiteiden sisäilmavaikutukset ja varmistaa niiden onnistumisen koko kiinteistökannassa.

MITTALAITEPALVELU™

Hanki luotettavat sisäilmamittaukset kiinteistökantaasi vaivattomana palveluna.

Voit täydentää nykyisiä mittauksia tai järjestää koko kiinteistökannan mittauksen helposti ja kustannustehokkaasti langattomilla mittalaitteilla.

Et milloinkaan joudu miettimään mittalaitteiden toimintaa, sillä huolehdimme niistä täydellisesti koko palvelun ajan. Sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto.

 • Kustannustehokas ratkaisu

  Olemme optimoineet laitehallinnan elinkaarikustannukset puolestasi. Sinä voit nauttia matalista kuukausimaksuista täysin ilman alkuinvestointeja.

 • Täydellinen avaimet-käteen palvelu

  Laadimme mittaussuunnitelman sekä asennamme, ylläpidämme, huollamme, kalibroimme ja lopulta kierrätämme mittalaitteet.

 • Jatkuva varmuus sisäilmasta

  Valvomme jatkuvasti mittalaitteiden toimintaa, mittaustulosten laatua, sekä verkkoyhteyden tilaa. Voit luottaa VTT-testattuihin mittalaitteisiin.

 • Huonepalautejärjestelmä käyttäjille

  Laiteriippumaton huonepalautejärjestelmä käyttäjille. Opastavan huonetarran ja QR-koodin avulla käyttäjä pääsee antamaan palautetta olosuhteista.

 • Olosuhdekysely käyttäjille

  Verkkopohjainen olosuhdekysely käyttäjille. Varmista toimenpiteiden onnistuminen ja käyttäjien tyytyväisyys olosuhteisiin.

 • Sisäilmainfo käyttäjille

  Sisäilmatilanteesta kertova infosivu. Tehosta olosuhdeviestintää huonetarroilla, infonäytöillä ja verkkosivuilla.

 • Koetun ja mitatun tiedon yhdistäminen

  Lisäpalvelu: Saat veloituksetta yhdistelmäraportit, mikäli käytössäsi on FREESICLOUD™ -järjestelmä ja sisäilmamittaukset.

FEELIS™ sisäilmaviestintä

Varmista käyttäjien tyytyväisyys kiinteistökantasi olosuhteisiin ja viesti tehokkaasti sisäilmanlaadusta.

Hyödyntämällä koetun ja mitatun sisäilmatiedon yhdessä, pystyt johtamaan sisäilmatyötä tehokkaasti koko kiinteistökannassa. Selkeiden raporttien ja analyysien avulla teet helposti oikeat johtopäätökset ja pidät kiinteistöjen käyttäjät tyytyväisinä.

FreesiCloud

SISÄILMAJOHTAMISEN HYÖDYT

 • New Page (ID #8242)

  Työskentelet tehokkaammin

  Autamme sinua johtamaan kiinteistökantasi sisäilmatyötä tehokkaasti. Säästät aikaa, työskentelysi helpottuu ja onnistut varmemmin.

 • Sisäilmaoireet

  Tunnistat ja ratkaiset piiloriskit

  Paljastat kiinteistökantasi piilevät riskit ja säästät kustannuksia ratkaisemalla ne ajoissa.

 • Teet sisäilmanlaadun näkyväksi

  Raportoit helposti sisäilmanlaadusta kaikille sidosryhmille ja voit helposti seurata sisäilmanlaadun kehittymistä kiinteistökannassasi.