Pienhiukkasten mittaus

Pienhiukkaset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ulkoilman pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Suomessa noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen.

Hiukkaset ovat ilmassa leijuvia pieniä partikkeleita, jotka voidaan jakaa niiden koon mukaan karkeisiin hiukkasiin (2,5 - 10 mikrometriä) ja pienhiukkasiin (alle 2,5 mikrometriä). Karkeisiin hiukkasiin lukeutuvat mm. katupöly, siitepöly tai rakennuksen sisällä syntyvä rakennuspöly, ja ne aiheuttavat ihmisille silmien ja ylähengitysteiden ärsytysoireita. Pienhiukkasia syntyy mm. liikenteestä, energiantuotannosta sekä tupakanpoltosta, ja ne ovat ihmisille erityisen vaarallisia koska ne voivat tukkia keuhkorakkulat ja päästä keuhkojen kautta verenkiertoon asti.

Miksi hiukkasia kannattaa mitata?

Hiukkasia voi joutua rakennuksen sisäilmaan esimerkiksi tilanteessa, jossa väärin säädetty ilmanvaihto tekee rakennuksen liian alipaineiseksi ja hiukkasia sisältävä ulkoilma pääsee imeytymään sisätiloihin ohi tuloilmasuodattimen. Myös rakennusaikana ilmanvaihtokanaviin saattaa jäädä eristevillaa, joka aikanaan leviää sisäilmaan tuloilmakanavien kautta. Mittaamalla jatkuvasti sisäilman hiukkaspitoisuuksia on mahdollista havaita muutokset hiukkaspitoisuuksissa ajoissa, ja selvittää mitä kautta hiukkaset ovat sisäilmaan päässeet.

Hiukkasmittauksia voidaan hyödyntää myös rakennusaikaisessa pölynhallinnassa. Pölyisissä työvaiheissa pölynsuojauseristävyyden varmistaminen voidaan tehdä paine-ero- ja hiukkausmittauksin. Tällöin eristetyn “likaisen” ja “puhtaan” alueen välistä paine-eroa mitataan jatkuvatoimisesti, ja “puhtaan” alueen hiukkaspitoisuuksia valvotaan hiukkasmittalaitteella.

Hiukkasten mittaus murrosvaiheessa

Hiukkasten mittaus edullisilla IoT -mittalaitteilla on uutta mittaustekniikkaa, jota on ollut olemassa vasta muutamia vuosia. Mittadataan pohjautuvissa ratkaisuissa, kuten Freesi-sisäilmapalvelussa , mittausteknologian toiminnan ymmärtäminen ja mittadatan luotettavuuden varmistaminen on avainasemassa laadukkaiden havaintojen tuottamisessa. Tämän vuoksi Freesin asiantuntijat ovat yhdessä VTT:n kanssa tutkineet eri hiukkasmittalaitteiden toimintaa laboratorio-olosuhteissa, jotta mittausteknologian kyvyt tunnetaan ja ne pystytään ottamaan huomioon tulosten analysoinnissa.

Mittaaminen itsessään ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, vaan tärkeää on ymmärtää mitä mitataan ja minkälaisia havaintoja mittausdatasta voidaan tuottaa. Tämän vuoksi Freesin insinööritiimi ja data-scientistit analysoivat jatkuvasti käytössä olevien kohteiden hiukkasmittauksia yhdistettynä muihin mittauksiin, ja kehittävät tehtyjen havaintojen avulla Freesin tekoälyä löytämään havaintoja automaattisesti.

Freesiltä saa hiukkasten mittaamiseen tarkoitettuja IoT -mittalaitteita. Tutkimme jatkuvasti mittaustekniikan toimintaa ja opimme mitä kaikkea hiukkasmittauksilla rakennuksista voidaan havaita. Jos olet kiinnostunut seuraamaan oman kiinteistösi hiukkastasoja tai saamaan asiasta lisätietoja, ota yhteyttä omaan sisäilmapäällikköösi tai myyjäämme .