Asiakastarinat ja arviot

Katso, mitä asiakkaamme ovat mieltä palveluistamme.

Espoon kaupungin ja NCC:n kokemuksia Freesi-sisäilmapalvelusta

NCC yhteistyössä IISY Freesin kanssa
Espoon kaupunki ja NCC.
https://www.espoo.fi/fi
https://www.ncc.fi/

Freesi-sisäilmapalvelu auttaa sisäilmaongelmien poistamisessa

Siilinjärvi
Siilijärven kunta
https://www.siilinjarvi.fi/

Tuusulan kokemuksia IISY:stä

DSC00447
Atso Vesa
Tuusulan kunta
https://www.tuusula.fi/

Onnistumistapauksia

Huoltohenkilökunnan vastuullistaminen
Asiakkaallamme oli epäilys, ettei kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon palkattu ulkoinen toimija hoida tehtäviään sovitusti. Palvelumme avulla he saivat vahvistuksen epäilyynsä. Kyseisessä kiinteistökannassa jo yhden prosentin ylilämmitys tuo 40 000 euron lisäkulut.


Energiansäästö ilmanvaihdossa
Havaittiin ilmanvaihtokoneen käyntiajoissa säästöpotentiaalia, joka ei heikennä olosuhteita. Suositeltiin uutta aikaohjelmaa, jonka avulla säästettiin 18% ilmanvaihdon energia- ja käyttökustanukksista sisäilman laatua heikentämättä.


Lämpötilan uudelleensäätö
Tila on ollut Freesin mukaan jatkuvasti liian lämmin monen kuukauden ajan. Huoltomies on käynyt tilassa tarkastamassa termostaatin toimivuuden. Hänen mukaansa termostaatti näyttää 21°C ja todellisuudessa tilassa jatkuvasti yli 23°C. Tämän perusteella kiinteistön omistaja tilaa termostaatin vaihdon, jotta lämpötilat saadaan laskemaan hallitusti ja ovat yhtenäisiä sisäilman lämpötilan kanssa ja IISY:n tekninen puoli pystyy seuraamaan lämpötilojen muutosta.


Pitkäaikaisten mittausten hyödyt
Koulurakennuksessa havaittiin alipaineisia tiloja käytönajan ulkopuolella. Kohteessa oli käynyt paikallinen asentaja tekemässä vain hetkellisiä mittauksia. Tämän raportin mukaan kohteen paine-ero anturi saattoi sijaita kohdassa, jossa tapahtuu paljon tuulesta johtuvaa heiluntaa. Kuitenkin Freesin avulla pystyttiin todentamaan, että kohde oli ollut yhtä alipaineinen useamman kuukauden, sillä mittausdataa oli tuhansilta tunneilta. Kohteessa käytiin säätämässä IV-koneiden ilmamääriä ja tämän jälkeen paine-erot saatiin välille (0Pa..-8Pa) vaikuttamatta muiden tilojen paine-eroihin.

Epäsopivien talojärjestelmien havaitseminen
Valvomo havaitsi kiinteistössä ylipaineen kasvua, ja siitä ilmoitettiin asiakkaalle. Asiakas oli korjannut kiinteistössä aiemmin puhaltimia ja automatiikkaa, mutta tämän avulla selvisi ettei automatiikka toimi uuden ja vanhan puhallintekniikan kanssa. Lopputuloksena automaatiikkaa tullaan uusimaan tulevan kesän aikana.


Ilmavuoto alapohjasta
Koulurakennuksessa havaittiin alipaineisia tiloja, joihin oli riski vuotaa mikrobipitoista ilmaa alapohjasta. Tiivistystöiden lisäksi suositeltiin ilmanvaihtokoneen tulo-poistoilmavirtojen säätöä ja alapohjan alipaineistamista riskien hallitsemiseksi.


Tilan optimointi käyttöön sopivaksi
Asiakkaallamme oli ylipaineinen tila, joka on hoidossa. Tila on arkistohuone, jossa on pysyväissäilytyksessä olevaa materiaalia. Ilmankosteus oli ollut yli 60 %, ja siellä se ei saa nousta. Siihen ratkaisuna kiinteistönhoitajalle tilaan kuivureita ja ilmanvaihdon tehostuspuhaltimen asennus. Asiakas ei tarvitse enää manuaalista mittausta.


Mittapisteiden äkillinen paine-ero muutos
Freesin avulla havaittiin kahden mittapisteen voimakas paine-eron muutos, jossa tuloilman saanti oli estynyt tietylle rakennuksen osalle ulkoilmasäleikön ollessaan umpi jäässä. Näin ollen Freesin avulla saatiin nopea reagointi asiakkaalle ja kiinteistön tuloilma saatiin korjattua.


Pysähtyneen ilmanvaihtokoneen havaitseminen
Luokkahuoneen hiilidioksidipitoisuus oli ajoittain käytön aikana noussut yli raja-arvon. Täten pystyttiin toteamaan, että tilan ilmanvaihto ei toimi suunnitellusti. Tilakohtainen ilmanvaihtokone käytiin tarkastamassa ja huomattiin, että jatkojohto, josta ilmanvaihtokone sai virtaa, oli rikki. Rikkinäinen jatkojohto korvattiin uudella ja näin ollen ilmanvaihto saatiin toimimaan suunnitellusti.

Koetun ja mitatun sisäilman yhdistäminen
Freesin avulla asiakas on voinut jakaa luotettavaa dataa sisäilman laadusta käyttäjille, joilta on tullut valituksia sisäilmaan liittyen. Tämän avulla käyttäjien valitukset ovat loppuneet, sillä he ovat saaneet varmistuksen, että heidän työskentelytilojaan seurataan aktiivisesti terveyden varmistamiseksi.


Riittävän ilmanvaihdon varmistaminen
Ilmanvaihdon tulee olla viranomaisen päätöksellä kohteessa koko ajan päällä. Asiakkaamme tekninen ylläpito oli siinä luulossa, että näin myös on. TVOC-arvoista kävi kuitenkin ilmi, että pitoisuus nousee arkisin kello 18-6, mikä viittaa siihen, että ilmanvaihto toimisikin aikaohjelman mukaan. Kohteeseen tehtiin selvityspyyntö tarkistaa IV-koneiden toiminta.


Riittämättömän talotekniikan havaitseminen
Luokkahuoneessa havaittiin, että olemassa oleva talotekniikka ei pysty toteuttamaan riittäviä sisäilmaolosuhteita. Luokkaan asennettiin oma ilmanvaihtokone, jonka jälkeen hiilidioksiditasot putosivat merkittävästi. Freesin avulla myös käyttäjille saatiin viestittyä asiasta ennen ja jälkeen tilanteen, mikä osaltaan paransi käyttäjätyytyväisyyttä.

IV-koneen liiketunnistimen häiriö
IV-koneen ohjaus toimii liiketunnistimella, joka oli hajonnut. Tämän seurauksena ilma ei vaihtunut tiloissa riittävästi. Valvomo-havainnon avulla kiinteistön ylläpidolle saatiin vuorokauden sisällä tieto, että tämän tietyn IV-koneen alueella hiilidioksidipitoisuudet ovat nousseet tavallista korkeammiksi.


Puutteet ilmanvaihdon säädöissä
Takuuajan alla olevassa uudiskohteessa todettiin vakavia puutteita ilmanvaihdon säädöissä, jotka on Freesin avulla paikannettu. Asiakas on tehnyt ehdottamamme toimenpidesuositukset ja kaikki pisteet on saatu pelkästään yhden koneen säädön avulla tasapainoon. Asiakkaan kommentti: "Tällainen seurantajärjestelmä tulisi olla joka kohteessa."


Kaikille avainhenkilöille pääsy Freesiin
Ulkoistetun kiinteistöhuoltopalvelun työntekijät kirjautuvat teknisen tiimin tunnuksilla sisään FREESICLOUDIIN katsomaan olosuhteita. Yksi IV-kone oli sammunut ja saman vuorokauden sisällä tuli sisäilmakumppanilta soitto, että paine-eroissa oli ongelmia. Viesti tavoitti suoraan oikean henkilön, joka ongelman korjaamisesta vastaa.