Tuusulan kokemuksia IISY:stä

IISY:n avulla kohti sisäilmaongelmien
nollatoleranssia

IISY on toimittanut yhteensä kuuteen Tuusulan kunnan kiinteistöön mittarit, joilla voidaan seurata kunkin kiinteistön olosuhdetietoja aina lämpötiloista hiilidioksidin määrään ilmassa. Olosuhdetietojen seuranta luo varmuutta ja läpinäkyvyyttä siihen, millainen sisäilma kussakin kohteessa oikeasti on. 

Tuusulan kunnan tilakeskus vastaa kaikista Tuusulan kunnan omistamista julkishallinnollisista kiinteistöistä. Tällaisia kiinteistöjä ovat muun muassa koulut, päiväkodit ja kirjastot.

– Suunnitelmanamme on päästä kiinteistöissä nollatoleranssiin sisäilmaongelmien suhteen, kertoo Tuusulan kunnan kiinteistöhuoltopäällikkö Atso Vesa.

Verkkopohjaisella järjestelmällä tilannetta voidaan seurata päivittäin

IISY on toimittanut tilakeskuksen hallinnoimiin kohteisiin mittarit, joilla voidaan seurata esimerkiksi paine-eroja, lämpötiloja sekä hiilidioksidin määrää. Ennalta määriteltyjen raja-arvojen ylittyessä järjestelmä antaa hälytyksen.

– Meillä on verkkopohjainen seurantajärjestelmä, jonka kautta voimme tutkia tilannetta päivittäin.

– Sen avulla voimme myös näyttää suoraan käyttäjille, millainen sisäilma heillä on ja millaisissa olosuhteissa henkilökunta kiinteistössä työskentelee, Vesa kertoo järjestelmän toiminnasta.

Mittaaminen tuo varmuutta ja luottoa

Vesan mukaan he saavat järjestelmästä myös hyvät kuukausittaiset raportit. Raporteissa ovat koottuna kiinteistöjen keskeiset olosuhdetiedot, joita analysoidaan kuukausittain yhteisissä palavereissa. Mahdollisista poikkeamista tai ongelmista voidaan keskustella ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisut suoraan itse.

– Kyllähän se on ihan selkeää, että tämä ratkaisu on tuonut varmuutta ja luottoa siihen, millaiset olosuhteet kiinteistöissä vallitsevat. Jos meillä ei olisi mittareita, niin me emme tietäisi, millainen sisäilma kussakin kiinteistössä on, Vesa toteaa.

– Voimme seurata arvoja päivittäin ja ongelmatilanteissa pystymme heti vastaamaan. Tämä luo varmuutta, Vesa painottaa.

 


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Freesi-Teesi #3: Sisäilma heikkenee lämmityskauden alussa

Tervehdys ja tervetuloa jouluisen Freesi-Teesin pariin! Tällä kertaa meillä aiheena on suhteellinen ilmankosteus ja sisäilmanlaadun indeksi (IAQ) ja niiden välinen yhteys.

Huomattiin, kun Suomeen saapui kuivaa ilmaa, että kun suhteellinen ilmankosteus lähti laskemaan, niin VOC-yhdisteistä muodostettava sisäilmanlaadun indeksi (IAQ) lähti samaan aikaan nousuun.

Tämä selittyy sillä, että kun huoneilma on kuivaa, niin kosteista rakenteista vesimolekyylien mukana pääsee siirtymään huoneilmaan VOC-yhdisteitä, kun rakenteet sitten kuivuvat sinne.

Ei ole syytä huolestua, näin käy joka vuosi. Hyvää Joulua kaikille!


Ilmiö: Lämmityskauden alussa, ilman viiletessä ja suhteellisen ilmankosteuden laskiessa, sisäilmanlaatu heikkenee hetkellisesti.

Syy: Rakenteiden kuivuessa materiaaleista kulkeutuu vesimolekyylien mukana sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli VOC-yhdisteitä, jotka heikentävät sisäilmanlaatua.

Johtopäätös: Ilmiö on luonnollinen ja sisäilmanlaatu korjaantuu normaalille tasolleen itsestään. Asiasta ei tarvitse huolestua.


IISY tuottaa sisäilmaongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa rakennuskannassa kehittyviä sisäilmariskejä jo varhaisessa vaiheessa. Palvelu mahdollistaa mukavat, tuottavat ja turvalliset olosuhteet rakennusten käyttäjille ja kustannustehokkaan ennakoivan ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Freesi-Teesi #2: Ylipaineistettu tila

Tänään puhutaan paine-eroista ja ylipaineistuksesta. Joissain tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista ylipaineistaa joko koko rakennus tai osa siitä.

Esimerkiksi eräässä valvomassamme kohteessa oli havaittu sisäilmaongelma. Osa rakennuksesta on jätetty käyttöön ja käyttöön jäävä tila on ylipaineistettu, jotta suljetulta puolelta ei pääse siirtymään epäpuhtauksia käytössä olevaan rakennuksen osaan.

Kuitenkin nopeasti havaittiin, että tämä ei ole toteutunut, vaan likaiselta puolelta pääsi siirtymään epäpuhtauksia käytössä olevaan rakennuksen osaan.

Ratkaisuna tähän ehdotimme tuloilmavirtojen lisäämistä ja tämän järjestelyn onnistumista me valvomme. Palvelun avulla asiakas sai tiedon ylipaineistuksen onnistumisesta sekä varmuuden käytössä olevan rakennuksen osan turvallisesta käytöstä.

Freesi-Teesi #1: Alipaine alapohjaan nähden

Tänään puhutaan paine-eroista rakennuksessa. Kun koneellisesti vaihdetaan ilmaa, voi syntyä tilanne, jossa kiinteistö on alipaineinen tai ylipaineinen. Kumpikaan tilanne ei ole hyvä, tavoitetaso on lähellä nollaa.

Kohteessa, joka on meidän valvonnassa havaittiin, että rakennus on alipaineinen alapohjaan nähden. Syntyy riski, että alapohjassa olevat epäpuhtaudet siirtyvät huoneilmaan aiheuttaen sisäilmaongelmia.

Tähän ratkaisuksi ehdotimme alapohjan koneellista tuuletusta ja alapohjan tiivistystä. Me sitten valvomme, että nämä toimenpiteet ovat onnistuneet.

Hyödyt, joita tästä saatiin olivat, että ennaltaehkäistiin potentiaalinen sisäilmaongelma ja mittadataa analysoimalla varmistuimme kiinteistön oikeasta toiminnasta.

Olosuhde-Demoni auttoi löytämään sisäilmapalvelun suunnan

Olosuhde-Demoni auttoi löytämään sisäilmapalvelun suunnan

IISY:n viiden hengen Dream-Team kokoontui Tammisaareen raikkaassa syyssäässä pohtimaan kuinka tuotamme asiakkaille heidän tarpeitaan vastaavaa lisäarvoa sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Saimme työskennellä todellisessa maisemakonttorissa (ja hyvässä sisäilmassa), kun palasimme jälleen asiakkaalta saamamme arvokkaan kysymyksen äärelle: “Mitä sitten?”.

Tosiaan, “Mitä sitten?” -kysymys sysäsi meidät jo yrityksen alkutaipaleella ajattelemaan minkälaista sisäilmatietoa asiakas tarvitsee ja mitä sen avulla todellisuudessa halutaan saavuttaa. Tarkinkaan mittaustieto ei vielä itsessään riitä, vaan siitä täytyy pystyä luomaan havaintoja, johtopäätöksiä ja laadukkaita toimenpidesuosituksia, jotka auttavat asiakasta ratkaisemaan sisäilmahaasteet.

Lisäksi asiakas haluaa viedä toimenpiteet helposti käytäntöön prosesseina tai toimeksiantoina, omia toimintamallejaan ja järjestelmiään hyödyntäen. Toimenpiteiden laadullinen onnistuminen halutaan myös varmistaa, jotta voidaan vastuullistaa sidosryhmiä muustakin kuin vain budjetista ja aikataulusta.

Niinpä kävimme työhön hyödyntäen Business Model Canvas -menetelmää, jonka varjolla aikuisetkin voivat touhuta Legoilla, magneeteilla ja palikoilla! Lisäarvon tuottamisen osa-alueet eriytettiin toisistaan ja liiketoimintamalleja sekä osaratkaisuja haettiin luovalla tavalla, nykyisiä rakenteita kriittisesti pohtien.

Haasteena oli löytää kustannustehokas ratkaisu, joka toimii rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja joka skaalautuu yksittäisestä rakennuksesta suuriin rakennuskantoihin, sekä vastaa asiakkaiden tarpeisiin luomatta päällekkäisyyksiä nykyisten hyvin toimivien järjestelyiden kanssa. Lisäksi meidän tulisi voida kommunikoida tämä ratkaisu tehokkaasti ja mahdollistaa helppo päätöksenteko ja vaivaton toteutustapa sen käyttöönottoon. Huh huh!

Yön verhon jo laskeutuessa meren ylle, esiin tulivat tähdet ja upeat revontulet. Ja silloin Canvakselle ilmestyi myös pelätty Olosuhde-Demoni!

Revontulien harvinainen esiintyminen Etelässä ei ole sattumasta kiinni. Myöskään Olosuhde-Demonin epätoivottu ja liiankin yleinen vierailu rakennuksessa ei johdu huonosta tuurista. Kummallakin ilmiöllä on loogisia, joskin monimutkaisia syy-seuraussuhteita, joita ymmärtämällä voidaan tietää miksi niitä esiintyy ja ennustaa milloin niitä ilmenee.

Yleensä asiakkaan sisäilmaprosessi, mikäli sellaista ylipäätään on olemassa, keskittyy todettujen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Sisäilmatyö alkaa lähes poikkeuksetta rakennuksen käyttäjän ilmoittaessa huonosta sisäilmasta tai epämukavista olosuhteista. Se on aivan liian myöhään! Haluamme auttaa asiakkaitamme aloittamaan sisäilmatyön jo ennen kuin kalliita rakennevaurioita ehtii syntyä ja ennen kuin rakennuksen käyttäjät joutuvat kärsimään.

IISY:n missioksi on kirkastunut sisäilmaongelmien syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja siten niiden varhaisen ennaltaehkäisyn mahdollistaminen. Palvelumme tunnistaa rakennuskantasi sisäilmariskit, jotta sinä voit taklata ne ajoissa!

Tämän mahdollistamiseksi loimme kolme palvelukokonaisuutta, joista asiakas voi joustavasti valita tarvitsemansa ja joiden avulla voidaan luoda ennaltaehkäisevä sisäilmaprosessi.


Sisäilmakumppani™ on alan kustannustehokkain asiantuntijapalvelu, jonka avulla saat kokonaisen sisäilmatiedon erikoisjoukkueen käyttöösi. Analyytikko, rakennusinsinööri ja talotekniikkainsinööri analysoivat sisäilmatiedon puolestasi ja tuovat rakennuskannassa kehittyvät sisäilmariskit ajoissa tietoosi. Asiantuntijapalvelu skaalautuu CloudControl™ järjestelmän avulla ennennäkemättömän tehokkaasti koko rakennuskantaan.

CloudControl™ kiinteistöjohdon työkaluilla hallitset koko rakennuskantasi sisäilmatietoa yhdestä paikasta. Voit yhdistää käytössäsi olevat tietojärjestelmät ja esimerkiksi tuoda nykyiset mittaustiedot rajapinnalla taloautomaatiosta tai käyttää palvelua yhdessä kiinteistöhallinta- ja energianhallintajärjestelmien kanssa.

Mittalaitepalvelu™ tuottaa täydentävät mittapisteet rakennuskantaasi kustannustehokkaana palveluna. Autamme valitsemaan soveltuvat mittalaitteet ja valmistamme ne itse tai hankimme ne puolestasi, rahoitamme palvelun, järjestämme tiedonsiirron CloudControl™-pilvipalveluun, asennamme laitteet ja huolehdimme niiden teknisestä ylläpidosta.