iisy_logo

Friskare byggnader.
Friskare människor.

Intelligent inomhusluft genom livscykeltjänst

%

Besparingar genom proaktivt underhåll jämfört med försenad reparation.

%

Färre kortsiktiga sjukfrånvaron då inomhusluften är i gott skick.

%

Bättre avkastning på fastighetsinvesteringar då inomhusluften är i gott skick.

Den intelligenta inomhusluftsservicen är utvecklad med kundernas villkor.

Hur vet du om din byggnad fungerar som planerat? Bristfälliga förhållanden orsakar byggnaden många risker och kan utsätta användaren för dålig inomhusluft. Genom ordentlig inomhusluft säkerställs en bättre avkastning på fastighetsinvesteringarna samt förmånligare underhålls- och driftskostnader. Dessutom skapar en bra inomhusluft bekväma, produktiva och hälsosamma förhållanden för byggnadens användare.

Kontinuerlig mätning av inomhusluften

Kontinuerlig mätning av upp till nio olika kvalitetsfaktorer genom trådlösa mätare.

Intelligent molntjänst

Informationen av hela byggnadsbasens inomhusluft analyseras på ett ställe och är tillgänglig var som helst, när som helst.

Förebyggande

Kontinuerlig mätning gör det möjligt att identifiera långsiktiga förändringar och därmed förebygga problem i inomhusluften.

En del av fastighetsprocesserna

Gränssnittet till byggnadsautomation och fastighetsförvaltningssystem sparar energikostnader och arbetstid.

Freesi LifeCycle Service

Livscykeltjänsten erbjuder bygg- och byggnadsteknisk konsultering av hög kvalitet, vilket möjliggör utveckling av inomhusluften.

Information av inomhusluften

Alarm av förhållanden till intressenter samt en kommunikationstjänst för byggnadens användare garanterar säkerhet av inomhusluften.

Tre alternativ för ett av din karriärs bästa beslut.

Säkerställ luftkvaliteten och utveckla inomhusluftskommunikationen. Sluta släcka bränder och inled proaktivt underhåll av byggnader genom inomhusluftsdata. Du kan även integrera tjänsten med byggnadsautomation och fastighetsförvaltningssystem.

Freesi EcoComfort

Ett lätt och billigt system för bekväma förhållanden och energibesparing.

Freesi PropTech

Ett professionellt system som integreras i processer och möjliggör byggnads- och automationsteknisk konsultering av inomhusluft.

Freesi LifeScience

Ett komplett system, vars avancerade funktioner säkerställer användarna hälsosamma och produktiva förhållanden.

Detta säger våra kunder om oss:

"Början har varit bra och vi använder Freesi med tillförsikt. Vi ser fram emot vidareutveckling."

- Olli-Pekka Kumpula, Ulvsby stad

Tuusula
Rovaseudun Markkinakiinteistöt
WH Invest
NCC
Rauma
Pori
HYY Yhtymä
Ruukki
Suomen Yliopisto Kiinteistöt
Raskone