Ennaltaehkäise sisäilmaongelmat

Avullamme olet parempi #sisäilmajohtaja. Ennaltaehkäiset sisäilmaongelmat, optimoit olosuhteet, parannat energiatehokkuutta ja otat sisäilmaviestinnän haltuun koko kiinteistökannassa.

Yhtenäinen sisäilmatieto kiinteistötekniikasta riippumatta

Asiantuntijan optimointisuositukset ja toimenpideseuranta

Poikkeamien valvonta ja sisäilmariskien hallinta

Sisäilmaviestintä, huonepalautejärjestelmä ja kyselyt

SÄÄSTÖÄ

Ennakoiva ylläpito säästää jopa 30 % viivästyneeseen korjaamiseen verrattuna.

%

TERVEYTTÄ

Kun sisäilma on kunnossa, syntyy jopa 35 % vähemmän lyhytaikaisia sairauspoissaoloja. 

%

TUOTTOA

Kiinteistösijoituksen tuotto on jopa 25 % suurempaa, kun sisäilma on kunnossa.

%

Freesi-sisäilmapalvelu YouTubessa

Ajankohtaisia tietoiskuja sisäilmasta ja Freesi-sisäilmapalvelusta.

IISY - sisäilmaan ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa kiinteistökannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Freesi tarjoaa sisäilmajohtamisen työkalut ja sisäilman analysoinnin avaimet käteen -palveluna.

IISY perustettiin vuonna 2017 missionaan “Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, jonka jälkeen Freesi-sisäilmapalvelu on saavuttanut Suomessa markkinoiden johtavan aseman sisäilman laadun kehitystä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna. Hyvä sisäilma mahdollistaa terveelliset, mukavat ja tuottavat olosuhteet kiinteistön käyttäjille.

Ainutlaatuinen tapa yhdistää digitaaliset prosessit, keinoäly ja tekniset asiantuntijapalvelut luovat skaalautuvan ratkaisun, joka tuottaa hyviä tuloksia sisäilmassa välittömästi. Avaimet käteen -palvelu on käytössä yli 100:lla julkisella ja yksityisellä kiinteistöalan suurasiakkaalla. Freesin piirissä on yli 1 000 000 neliömetriä kaupallisia kiinteistöjä ja toimistoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia, sairaaloita ja hoivakoteja sekä suuria asuinrakennuksia.

Freesi-sisäilmapalvelu tarjoaa varmuuden sisäilmasta jo yli 90000 suomalaiselle. Lisäksi se tuo taloudellisia hyötyjä niin säästöjen kuin tuottojenkin muodossa, ja samalla kiinteistön käyttäjien terveys paranee.